NYHET

S vallöften för att ta tillbaka demokratiska kontroll över välfärden

Idag presenterar Socialdemokraterna tio konkreta reformer för att göra upp med marknadskaoset i vården och skolan. Det handlar bland annat om att stoppa gräddfiler i vården, stoppa vinstuttag i skolan och högre krav på privata aktörer i vård och skola.

Paketet presenterades idag på en pressträff med socialminister Lena Hallengren och Jonas Attenius, kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Marknadsexperimentet i svensk välfärd har nått vägs ände. Med dessa reformer kan vi på riktigt se till att pengarna går dit majoriteten av folket vill, nämligen till vård, skola och omsorg. Våra skattepengar ska inte gå till utländska koncerner, svenska miljardärer eller extremistiska föreningar. Det är det som är demokratisk kontroll över välfärden, säger Jonas Attenius.

Jonas Attenius lyfte särskilt fram behovet av att göteborgarna ska få full insyn i vart deras pengar tar vägen, att Göteborg ska kunna säga ifrån mot onödiga friskoleetableringar och behovet av att stoppa religiösa friskolor.

Flera av reformerna tar sikte på sjukvården och där är det viktigt för Socialdemokraterna att stoppa utförsäljningar av akutsjukhus, som Moderaterna gärna vill genomdriva.

– Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Moderaterna och Kristdemokraterna vill sälja ut svenska sjukhus i en sällan skådad omfattning. Det riskerar att leda till att svenska skattepengar läcker ut till riskkapitalister och diktaturer. Så kan vi inte ha det. Svenska folket ska vara med och styra över den välfärd de betalar för med sina skattepengar, säger My Alnebratt, kandidat till regionråd i Västra Götalandsregionen.

Samtidigt lägger S fram förslag om att stoppa gräddfiler i vården för de som har en privat sjukvårdsförsäkring.

– Det är en helt nödvändig reform. För oss socialdemokrater sitter det i ryggmärgen att vård ska ges efter behov, inte plånbok. Där vill högerpartierna se att man ska kunna betala sig före i vårdkön, trots att människor ibland behöver vänta i åratal på att få tillgång till specialistvård. Högerns politik är djupt orättvis och skapar A- och B-lag i vården, säger My Alnebratt.

Se hela pressträffen här:

Paketet består av dessa tio förslag:

Ställ samma krav på privata som offentliga aktörer i vården

Alla delar av vården ska hjälpa till såväl i kris som med utbildning och forskning och vid behov i jourverksamhet. Privata vårdgivare ska göra det på samma villkor som vårdgivare i regionernas egen regi. De ska även vara skyldiga att ställa sina resurser, såväl personal som material och lokaler, till förfogande i kris och krig.

Privata vårdgivare ska också på samma villkor som offentligt drivna verksamheter erbjuda verksamhetsförlagd utbildning till personal i utbildning samt erbjuda villkor i nivå med kollektivavtal.

Inför offentlighetsprincipen i friskolor och privat vård och omsorg

Socialdemokraterna anser att allmänheten bör ges samma möjlighet till insyn i all skattefinansierad välfärd, oavsett verksamhetens driftsform. Myndighetstillsyn och avtalsuppföljning kan aldrig fullt ut ersätta den öppenhet och transparens som offentlighetsprincipen innebär. Därför vill Socialdemokraterna att friskolor och privata vård- och omsorgsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen och krav på öppen bokföring.

Stoppa utförsäljning av akutsjukhus

Akutsjukhusen är centrala för människors trygghet och viktiga resurser i kris och ytterst krig. Det kan innebära onödiga och stora risker om de inte står under demokratisk kontroll. Därför vill vi ha en lag som skyddar svenska folkets akutsjukhus från att säljas ut.

Se till att ingen kan köpa sig före i vården

Idag låter vissa privata vårdbolag patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring gå före patienter vars vård finansieras av skatten. Det är djupt orättvist. I praktiken innebär det att personer med mindre behov kan gå före patienter med större behov. Ingen ska kunna tränga sig före inom den skattefinansierade vården. Om vi vinner valet vill vi gå vidare med ytterligare lagförslag för att säkerställa att vård i Sverige ges efter behov.

Inför tuffare tillsyn med fler inspektioner i vård och omsorg

Det behöver finnas en ordentlig tillsyn för att följa upp att välfärdens aktörer i hela landet håller bra kvalitet och följer de lagar och regler som gäller. Det är särskilt viktigt i ett läge där omfattande delar av välfärden har privatiserats. Vi vill växla upp tillsynen med fler inspektioner, såväl hos offentliga som privata utförare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver förstärkas.

Gör skolvalet mer rättvist

Föräldrar och elever ska kunna göra trygga skolval i ett tydligt och mer rättvist skolvalssystem som har barnen i fokus. Vi socialdemokrater vill ha ett mer rättvist skolval där fler får chansen att välja skola. Friskolornas orättvisa och hemliga köer ska avskaffas. Syskonförturen och närhetsprincipen ska säkras så att familjer får livspusslet att gå ihop.

Inför en rättvis skolpeng

Trots att fristående skolor inte har samma ansvar som kommunala skolor, får de ändå lika mycket ersättning i skolpeng. Det är inte ett rimligt system. Det blir dyrt för skattebetalarna, och det tvingar fungerande skolor att lägga ner. Vi vill i stället införa en rättvis skolpeng.

Stoppa vinstuttag i skolan

Skolor ska fokusera på barnens lärande, inte på vinstjakt. Vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttagen i skolan.

Förbjud religiösa friskolor

Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös indoktrinering. Därför vill vi socialdemokrater förbjuda religiösa friskolor.

Se till att skoletableringar inte bidrar till segregation

Samhället ska ha kontroll över var och när nya skolor etablerar sig. Skoletableringar ska inte bidra till segregation och kommunerna behöver kunna planera långsiktigt. Därför vill vi att det ska införas ett kommunalt veto vid friskoleetableringar.