NYHET

Vallöften för att ta tillbaka kontrollen och stoppa slöseriet i välfärden

Socialdemokraterna sätter välfärden först. Före skattesänkningar, dyra marknadsexperiment och svällande byråkrati. Våra vallöften på välfärdsområdet stoppar slöseriet i välfärden och ser till att våra skattepengar används i sjukvården, skolan och omsorgen.

Under lång tid har privatiseringar, marknadsexperiment, snålbesparingar och en okontrollerad byråkrati slukat skattepengar som behövs i våra klassrum, i hemtjänsten och på våra sjukhus.

Marknadsskolan, vars själva affärsidé är segregation, har gjort skolan mer ojämlik än någonsin. Ideologiska fantasier om att välfärden kan styras som vilken konsultbyrå som helst har lett till att resurser slösas bort på byråkrati, administration och interna processer. Genom att maskera nedskärningar som effektiviseringar har högern pressat personalen bortom varje gräns. Trots att kommuner och regioner, särskilt under pandemin, fått mer pengar än någonsin är bristen på välfärdspersonal mer akut än någonsin.

Slöseriet med våra skattepengar måste få ett slut. Socialdemokraterna tänker göra vad som krävs för att de istället ska gå till vår gemensamma välfärd – inte till kostsamma konsulter, växande byråkrati och vinstjakt.

För att göra det har vi ett antal uppdrag som varje chef och politiker kommer ha att förhålla sig till när de anställer personal och prioriterar resurser. Vi vill införa ett byråkratistopp och göra upp med marknadsstyrningen i välfärden. Istället ska vi flytta ut hundratals miljoner dit de gör mest skillnad – på våra äldreboenden, i hemtjänsten, i skolan, i förskolan och på våra sjukhus och vårdcentraler.

Jonas Attenius
Gruppledare i kommunstyrelsen

My Alnebratt
Regionrådskandidat

Förslagen i detalj

Byråkratibesparing:

  • Anställningsstopp för yrkesgrupper som arbetar med administration och ledningsarbete, dvs chefer och admin. Anställningsstoppet beräknas innebära att välfärden förstärks med 900 miljoner på tre års tid.
  • Det totala antalet policy- och styrdokument ska minska med minst 25% till 2026.
  • Kommunikatörsbesparing: Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur stadens kommunikationsarbete kan förbättras genom ett minskat antal kommunikationstjänster. I väntan på vidtagna åtgärder införs omedelbart stopp för alla avrop från befintliga ramavtal för externa kommunikationstjänster.

Gör upp med marknadsexperimenten:

  • Högerpartierna har infört ett misslyckat LOV-experiment i hemtjänsten och vill göra samma sak för äldreboenden. LOV-systemen tvingar kommunen stå med kostsam överkapacitet, samtidigt som resurser behövs för mer personal med bättre villkor. Vi kommer sätta stopp för marknadsexperimenten i äldreomsorgen.
  • Inga utförsäljningar för att finansiera löpande och långsiktigt trygghetsarbete, som (M) föreslagit. Fastighetsbranschen dyker och vi tjänar pengar på att äga gemensamt. Trygghetsarbetet finansieras med avkastning och byråkratibesparing.
  • Förbjuda avtal i regionen som gör att privata sjukvårdspatienter får gå före i kön. Om regionen tecknar avtal med privata vårdgivare som har andra uppdragsgivare än regionen så måste det framgå i avtalet hur vårdgivaren ska säkerställa att dessa patienter inte får förtur gentemot de offentligt finansierade patienterna.
  • Införa ägarprövning vid försäljning av vårdbolag som har existerande avtal med regionen. Ägarprövningen bör även inkludera säkerhetspolitiska aspekter och ta hänsyn till risker som kan uppkomma när utländska stater äger och har inflytande över sjukvård i Sverige.
  • Stoppa Moderaternas utförsäljningsplaner av våra sjukhus