NYHET

Vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregationen i Göteborg. Därför går vi till val på att införa språktest vid nyanställning i förskolan och ett språklyft med svenskundervisning på betald arbetstid för personal som behöver det.

Vi vill att göteborgarna ska veta att välfärden finns där när de väl behöver den. Att förskolan överbryggar de olika förutsättningarna som barn har med sig för att klara skolan. Att omsorgen lever upp till höga krav för att visa respekt mot de äldre som varit med och byggt upp Sverige. Att personer med funktionsvariationer får den hjälp de behöver.

Därför är det av yttersta vikt att alla ska kunna prata bra svenska i välfärden. Vi har redan puttat det moderatledda högerstyret framför oss och, mot deras vilja, sett till att det införts i äldreomsorgen. Det är bra, det är en fråga om respekt för de äldre att de kan göra sig förstådda och det är viktigt utifrån personalens arbetsmiljö och för patientsäkerheten.

Men vi lovar nu att även införa det i förskolan. Vi socialdemokrater ska vända varje sten för att bryta segregationen. En av dessa stenar är att säkerställa att de som inte får med sig svenska språket hemifrån får det i förskolan. Om barnen inte lär sig språket i förskolan kommer de ha svårare att klara skolan och senare i livet få ett arbete. Det är helt oacceptabelt att vårt samhälle tillåter segregationen gå i arv.

Vi ska se till att barn oavsett bakgrund får möta det svenska språket redan i förskolan. Vårt Göteborg kan bättre.

Detaljerna i vallöftet

Vårt förslag innehåller två viktiga delar:

  1. Språktest vid nyanställning i förskolan
  2. Språklyft med svenskundervisning på betald arbetstid för personal som behöver det, även vikarier

Förslaget innebär en satsning på 15 miljoner kronor om året, vilket motsvarar utbildning för 200-300 personer årligen. Under den kommande mandatperioden kommer vi alltså satsa 60 miljoner kronor för att alla ska kunna prata svenska i förskolan.

Totalt räknar vi med att 1200 personer kommer att ingå i språklyftet.