NYHET

Nytt vallöfte från Socialdemokraterna i Göteborg

Vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregationen i Göteborg. Därför släpper vi nu ett vallöfte om att ta tillbaka demokratisk kontroll över invandringen till Göteborg och se till så att den är rättvist fördelad och reglerad så att flyktingar snabbare lär sig svenska och kommer i arbete.

Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl.

Men Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är därför dags att också andra EU-länder tar sitt ansvar, att andra kommuner än Göteborg tar ansvar och att fler områden i Göteborg hjälper till att integrera flyktingar. Vi behöver se till att människor lär sig svenska snabbare för att fler barn ska se sina mammor och pappor gå till jobbet om morgnarna.

Det håller inte att vi har områden i Göteborg där ungar inte klarar skolan och riskerar att hamna i gängens klor, där kvinnor aldrig har arbetat och där samhället inte finns närvarande så att parallella strukturer får gro. Vi ska säga som det är och göra det som krävs för att bryta segregationen.

Och så som det är – är att den enskilt största drivande faktorn till den ökande segregationen är flyktingars val av boende. Här måste politiken ta tillbaka kontrollen och se till att inte fler flyktingar anvisas enligt bosättningslagen till redan socioekonomiskt utsatta förorter. Därför vill vi undanta hela Göteborg från EBO. Dessa områden behöver lugn och ro för att vi ska kunna fixa skolan så att fler går ut med godkända betyg, stärka upp socialtjänsten för att tidigt fånga upp unga på glid, förstärka svenskan och få fler i arbete.

Men en orolig omvärld gör att det fortsatt är många människor på flykt, inte minst från Ukraina med anledning av Rysslands förfärliga invasion. Göteborg ska ta sitt ansvar, både för de ukrainska flyktingarna och för integrationen. Vi vill därför fortsatt placera flyktingar i de 20 mest välbärgade områdena i Göteborg med låg andel utrikesfödda. Det är vår politik för en rättvist fördelad och reglerad invandring för att bryta segregationen.

Detaljer om vårt vallöfte

Vårt förslag innehåller två viktiga delar:

  1. Hela Göteborg ska undantas från EBO-lagen, inga anvisade nyanlända enligt bosättningslagen ska placeras i socioekonomiskt utsatta förorter.
  2. Hänvisa och skapa boende i de 20 primärområden som är relativt mer välbärgade.