NYHET

Mattias Jonsson om att ansöka om Nato-medlemskap

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg:
”Vi i den socialdemokratiska partistyrelsen har idag beslutat att verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato och uttalar förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.

För mig bygger beslutet på att Rysslands brutala angrepp på Ukraina har satt den säkerhetspolitiska ordningen ur spel; Rysslands skriftliga krav att få bestämma vilka vi i Sverige militärt samarbetar med har ökat vår utsatthet samt att Finland och vi står varandra nära i säkerhets – och försvarspolitik. Sverige kommer att fortsätta bedriva en aktiv och självständig utrikespolitik och vara en stark röst och aktör för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och nedrustning.

Därför har jag landat i att ett medlemskap i Nato ökar säkerheten både för Sverige som land och för oss i Göteborg med Nordens största hamn mitt i vår stad.

Jag har förståelse för kritiken om att den här frågan har hanterats under kort tid, men Rysslands agerande ger oss tyvärr inte den tiden vi skulle önska.

Processen internt i vårt partidistrikt i Göteborg tycker jag under de förutsättningarna har varit bra. Alla medlemmar i Göteborg har getts möjlighet till inspel på medlemsmöten i distriktet och s-föreningar, enskilda medlemmar har kunnat komma med inspel till partidistriktet och distriktsstyrelsen har diskuterat frågan. Jag vill rikta ett stort tack till alla i Göteborg som deltagit.

För egen del är det här kanske den mest komplexa och svåra frågan jag behövt ta ställning till som politiker. Min bedömning är att vi är tryggare tillsammans med andra demokratier.”