Motionshantering med S i Centrum

När: onsdag 21 augusti kl 18-20

Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8

Arrangöra: S i Centrum

Den 23-24 november är det dags för årets representantskap med motionsbehandling i Göteborg. Då har du möjlighet att motionera och som medlem i S i centrum har du möjlighet att föreslå för föreningen att anta motionen som sin egen och att vi som förening sänder den till representantskapet.

Ett möte för motionshantering kommer att hållas den 21/8 18:30-20 på partiexpeditionen.

Deadline för inskick av motioner man vill få behandlade av mötet är 11/8. Dessa motioner ska skickas till mig på timothy.reijo.kaaria@gmail.com. Motioner som inkommit kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med påminnande kallelse 18/8.

Motioner ska tydligt ange om de riktar sig till att gå vidare via representantskapet till den nationella kongressen 2025 eller om de riktar sig till att hanteras lokalt av partidistriktet nu i höst. Om föreningen inte antar din motion har du alltid möjlighet att skicka in den som enskild.

Mötesansvarig: Timothy Kääriä 073-8377998

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Järntorget 8

S-föreningar/kretsar i centrum