Orostider- Hur värnar vi freden och friheten i Sverige ?

När: Torsdag 11 april
Tid: 18.00-19.30
Var: Digitalt via Zoom
Kontaktperson: Claes Wennberg, claes.wennberg@socialdemokraterna.se

Sveriges fred och frihet är värd att försvara. Vad innebär det konkret i dessa nya orostider? Välkommen till en mötesserie arrangerad av PES Göteborg (det europeiska socialdemokratiska partiets Göteborgsförening) och Göteborgs partidistrikt.

Medverkande:
- Peter Hultqvist, gruppledare i riksdagens försvarsutskott
- Soraya Lundberg, ledamot av partidistriktets internationella utskott och regionpolitiker
- Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Du anmäler dig här https://response.questback.com/socialdemokraterna/orostider Länk till annan webbplats.

Kommande digitala möten i serien:
- Torsdag 13 juni kl 18.00: ”Är Göteborgs stad redo för kris och krig - exemplet äldreomsorgen” med Marina Johansson, kommunalråd i Göteborg.
- Tisdag 27 augusti kl 18.00: ”Lärdomar från Ukraina om folklig mobilisering i krig” med bland annat Inga Näslund, Palmecentret.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Digitalt via zoom

Partidistriktet Andra S-föreningar/klubbar