Funktionsutbildning för Sekreterare

Utbilningskontrakt - ingen ung ska vara utan arbete

När: onsdag 10 maj
Plats: Järntorget 8
Tid: Kl. 18.00-19.30
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/funktraff23 Länk till annan webbplats.

Under styrelsekonferensen i november 2022 önskades det från deltagarna att partidistriktet oftare skulle kalla funktionerna till träffar för att informera, nätverks och utveckla ledamöterna i sina roller. Vi kommer under 2023 att erbjuda två träffar per funktion för detta: en på våren och en på hösten. Nu kommer inbjudan till vårens funktionsträffar.

NOTERA: Du anmäler dig till den träff för den funktion du har. Har du två funktioner kan du anmäla dig till två träffar.

Program och dagordning skickas till de som anmält sig.

För frågor kontakta organsiationsombudsman Tamara Nesic på tamara.nesic@socialdemokraterna.se eller tel 072-210 19 36

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partidistriktets expedition, Järntorget 8, vån 1