Tillit och trygghet i en värld i förändring – Om konsten att värna om demokrati och social hållbarhet

Integrations- och segregationsutskottet bjuder in till föreläsning om

konsten att värna om demokrati och social hållbarhet i en omvälvande tid. Gäst är Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Tid: Onsdag 19 april kl.18-20
Plats: Kvinnofolkhögskolan, ingång via Kryssdäcket 1-19 (vid Masthuggstorget)

OBS! Mötet är öppet bara för S-medlemmar.

Föreläsningen handlar om hur vår tids samhällsomdaning där globalisering, migration och urbanisering alltmer knyter samman det lokala med det globala. Nya samhällsfrågor följer i utvecklingens spår vilket ställer ökade krav på såväl våra förtroendevalda politiker och kommunen som på invånarna. Samhället kan inte på samma sätt som tidigare skapas för invånarna utan måste skapas tillsammans med de som är berörda. Det gäller speciellt frågan om områdesutveckling och trygghet/tillit i bostadskvarteren. Samarbete med invånarna blir alltmer centralt.

Har du frågor? Kontakta Mariya Voyvodova från utskottet på mariya.voyvodova@politiker.goteborg.se

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Kvinnofolkhögskolan, ingång via Kryssdäcket 1-19 (vid Masthuggstorget)