Internationella kvinnodagen 8 mars

Kort information om eventet

Kvinnor har alltid varit och är än idag de som drabbas hårdast av otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö. Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden och innebär ekonomiska konsekvenser under hela livet. Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,8 procent. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13. Kvinnors gratisarbete har endast minskat med 1 minut sedan förra året. Så kan vi inte ha det!

Bra arbetsvillkor måste innebära heltid som norm på hela arbetsmarknaden och avskaffandet av delade turer, timanställningar och hyvling är väsentligt. Kvinnor måste få lika lön för likvärdigt arbete och kvinnor måste få lön för hela dagen!

Kom med oss och manifestera för kvinnors löner och arbetsvillkor,
”KVINNORS RÄTT TILL LÖN HELA DAGEN”.

Datum: den 8 mars

Tid: kl 17:30-19:00

Plats: Järntorget


Arrangörer: S-kvinnodistriktet i Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg, LO Göteborg, Kommunal, SSU och ABF

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Järntorget