Äldre- och anhörigfrågor, studecirkel

När: start onsdag 22 februari
Tid: kl 17.30
Var: Plats meddelas senare
Arrangör: S i Centrum

Äldre- och anhörigfrågor

Syftet med studiecirkeln är dels att uppmärksamma och strukturera upp de problemområden som finns kopplat till minskad tillgänglighet för äldre och deras anhöriga till service/stöd, dels att kunna få fram underlag för motionsskrivande i frågorna för att skapa förbättring.

Vi utgår från material från Samordningsförbund, pensionärsföreningar samt vården. Eventuell boktitel kommer senare i samband med annat material.

Kursledare är Tristan Troby, 0701-48 22 53, tristan.troby@gmail.com

Anmälan till kursledaren. Alla, både medlemmar och de som inte är medlemmar, är välkomna till cirkeln.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål