Tålmodiga lever längre – vad drar vi för lärdomar?

Välkommen på föreläsning och diskussion med Tjänstemännens socialdemokratiska förening på Göteborgs litteraturhus!

När: onsdag 2 november
Var: Göteborgs litteraturhus, Heurlins plats
Tid: kl 19.00

Föreläsningen hålls av Lisa Norrgren, doktor i nationalekonomi, som i sin forskning visat att tålmodiga personer löper lägre risk att dö innan de fyllt 65 år och drabbas i genomsnitt av färre sjukhusinläggningar och diagnoser under sina vuxna liv än mer otåliga individer. Dessa slutsatser har hon dragit efter att ha analyserat ett unikt datamaterial där tusentals svenskar följts från 13-årsåldern in i pensionärslivet.

Den 2 november får du möjlighet att höra mer om forskningen. Du kan också vara med och diskutera vad resultaten kan innebära för framtida politik.

Med vänlig hälsning
Jimmy Sand Ordförande
Tjänstemännens socialdemokratiska förening
http://s-akademiker.se Länk till annan webbplats.
info@s-akademiker.se

Vill du ta del av vår bokutgivning (S-akademikers skriftserie), medlemsbladet Lotsen och kommande möten och samtal, sätt upp dig på vårt nyhetsbrev: https://s-akademiker.se/nyhetsbrev/ Länk till annan webbplats.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Göteborgs litteraturhus, Heurlins plats